ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΤο έργο MICRO έχει συγκεκριμένη απάντηση στις ιδιαίτερες ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο- επιχειρήσεων) και των βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων στις αγροτικές περιοχές, για την βελτίωση των ικανοτήτων τους ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο και να γίνουν ανταγωνιστικές ακόμα και στις ενιαίες αγορές της ΕΕ.

Το έργο είναι αποτέλεσμα της ανάγκης και της ζήτησης για ειδική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) και των βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων που προσδιορίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα όπως αυτές αναφέρονται στα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ «Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020- Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» Ιανουάριος 2013, και «Αναγνώριση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες των μικρο-επιχειρήσεων και βιομηχανικού τύπου επιχειρήσεων. Με επίκεντρο το 2020», 2011.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κενά που εμφανίζονται σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τα οποία έχουν αναγνωριστεί και προσδιοριστεί από τα έγγραφα πολιτικής, το έργο επιχειρεί να αναδείξει και να αναπτύξει με ακρίβεια τη σημασία της κατάρτισης για την κάλυψη των κενών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες της ομάδας-στόχου σε αγροτικές περιοχές.

Εξ ου και η σημασία του έργου MICRO για την περαιτέρω αναγνώριση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των συμμετεχόντων με στόχο την εκτίμηση του χάσματος και της γεφύρωσής του μέσω της συμμετοχής τουλάχιστον 120 πολύ μικρών επιχειρήσεων και βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων (από μη αστικές και αγροτικές περιοχές) από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Αυτό θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε σωστά τις ειδικές ανάγκες, καθώς και τις ικανότητες των ομάδων-στόχου ώστε να αναπτύξουμε τις καταλληλότερες λύσεις κατάρτισης.

Download MICRO Project Composite Report "Rural Micro and Craft Enterprise Entrepreneurs: Sustaining Rural Europe"

Survey Closed