Δείτε το PDF

Κατάρτιση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 3: Monitoring of implementation of Business plans


[ Λέξεις Κλειδιά: business plan ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 3: Monitoring of implementation of Business plans
  Implementation of Business plan (1/5)  
  Implementation of Business plan (2/5)
  Implementation of Business plan (3/5)
  Implementation of Business plan (4/5)
  Implementation of Business plan (5/5)
  Mistakes in business plans (1/3)
  Mistakes in business plans (2/3)
  Mistakes in business plans (3/3)
  Corrections in business plans (1/2)  
  Corrections in business plans (2/2)
 

Implementation of Business plan (1/5)  

The business plans should be accepted by the managers as a tool for dealing with situations connected to the distribution of funds, implementation of new products, procurement of new equipment, hiring of employees, managing the costs and many other things connected with the successful operation of the company.