Δείτε το PDF

Κατάρτιση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 1: The EU Small Business Act


[ Λέξεις Κλειδιά: european tools, rural areas ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 1: The EU Small Business Act
  The EU Small Business Act – SBA (2008) (1/2)
  The EU Small Business Act – SBA (2008) (2/2)
  The EU Small Business Act – 10 principles (1/3)
  The EU Small Business Act – 10 principles (2/3)
  The EU Small Business Act – 10 principles (3/3)
  The EU Small Business Act – SBA (2008)
  The “Think Small First” Principle
 

The EU Small Business Act – SBA (2008) (1/2)

The “Small Business Act” for Europe (SBA) introduces a comprehensive set of measures to establish the framework of all actions in support of SMEs

The main priorities are:

  • Promoting entrepreneurship
  • Reducing regulatory burdens
  • Facilitating access to finance
  • Enhancing access to markets and internationalisation