Δείτε το PDF

Κατάρτιση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 4: Real life examples of excellence


[ Λέξεις Κλειδιά: European resources, micro enterprises, rural&# ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Real life examples of excellence
  “Association pour le Droit à l’Initiative Economique” (Adie)
  TRANS-FORMANDO S.Coop.Mad.
  EVERS&JUNG (1)
  EVERS&JUNG (2)
 

“Association pour le Droit à l’Initiative Economique” (Adie)

Good Practices

1.Non-financial services for strengthening micro-enterprises
2.New marketing strategy for services offered, including a new dedicated communication tool.
3.One-on-one support for specific categories of micro-entrepreneurs.
4.Specialized help desks, which are staffed by volunteers, staff members, expert partners
5.3-day data-processing training course after which the entrepreneur is given the possibility of acquiring his/her own computer for 100€.

More information:

https://www.adie.org/