Δείτε το PDF

Κατάρτιση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Demo | Guidelines for future training

 Unit 1: Planning of operations in business


[ Λέξεις Κλειδιά: business planning ]


Παρακαλώ κατεβάστε την παρουσίαση να δείτε τα σχετικά βίντεο.

Unit 1: Planning of operations in business
  Importance of micro companies
  Purpose of making Business plans and Budgets (1/4)  
  Purpose of making Business plans and Budgets (2/4)  
  Purpose of making Business plans and Budgets (3/4)  
  Purpose of making Business plans and Budgets (4/4)
  What the business plan includes (1/3)
  What the business plan includes (2/3)
  What the business plan includes (3/3)
  Period covered by the business plan  (1/7)
  Period covered by the business plan  (2/7)
  Period covered by the business plan (3/7) 
  Period covered by the business plan (4/7)  
  Period covered by the business plan (5/7) 
  Period covered by the business plan (6/7)  
  Period covered by the business plan  (7/7)
 

Importance of micro companies

Microenterprises are the most important companies for every state economy. They employ a large number of people and they offer many opportunities for them. But, because of their small capacity they can be very weak and vulnerable.