Погледни во ПДФ

Обука

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА
Demo | Guidelines for future training

 Unit 4: Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија


[ Клучни зборови: Лидерство и тимска работа при работа с& ]


Ве молиме да ја превземете презентацијата за пристап на линковите и да ги гледате видеата.

Unit 4: Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија
  Капацитет
  Технички Капацитети
  Личен капацитет
  Лични Карактеристики
  Личен начин на размислување
  Лични претприемачки вештини
  Лични претприемачки вештини 1-4
  Лични Претприемачки Вештини 5-9
  Лични Претприемачки Вештини 10-14
  Лични претприемачки вештини 15-17
  Твои повратни информации
  Што е градење на Капацитет?
  Анализа на Мрежни Капацитети?
  Креирање на Локална Претприемачка Стратегија
  Претприемачко образование
  Меки Вештини на Претприемачот
  Претприемачко Образование
  Види: Дел 1 Мрежи како алатка за градење на капацитети
  Придобивки од вмрежувањето
 

Капацитет

Рурални претприемачки капацитети се поделени на;

1.Технички Капацитет

a. На претпријатието

b. На бизнисот

2.Личен капацитет