Погледни во ПДФ
Videos

Обука

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА
Demo | Guidelines for future training

 Unit 1: Мрежи како алатка за градење на капацитети


[ Клучни зборови: Мрежи како алатка за градење на капаци& ]


Ве молиме да ја превземете презентацијата за пристап на линковите и да ги гледате видеата.

Unit 1: Мрежи како алатка за градење на капацитети
  Што е капацитет и градење на капацитети?
  За што служи градењето на капацитетите?
  Што е вмрежување?
  Што е мрежа?
  Врсти на мрежи
  Карактеристики на мрежите
  Предности на мрежи за членови
  Важноста на вмрежувањето
  Формални мрежи
  Мрежи на социјални претпријатија
  Интернет мрежни алатки
  Мрежи: збор на претпазливост
  Инвентар на вашите мрежи?
  Мрежно анализирање?
  Мрежно анализирање?
  Мрежно анализирање?
  Придобивки од вмрежувањето
  Повеќе информации
  Претприемач ИКТ и маркетинг
 

Што е капацитет и градење на капацитети?

Капацитетот се однесува на способноста на

системот да функционира и да биде одржлив.

Градење на капацитетите е процес на развивање и зајакнување на вештините, способностите, процесите и ресурсите што организациите и заедниците треба да ги преживеат, да се адаптираат и да напредуваат во брзо менувачкиот свет.