ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σε Επιχειρησιακό σχεδιασμό/κοστολόγηση, οργανωτικές δεξιότητες για πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές

   +

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχές.

   +

Marketing/promotion

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας στο μάρκετινγκ, την προώθηση των προϊόντων και το ηλεκτρονικό εμπόριο των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρό-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχες.

   +

Pathways to market

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για τρόπους χαρτογράφησης της αγοράς και αναγνώρισης των αναγκών των πελατών για τα προϊόντα των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχές.

   +
ΈΡΓΟ MICRO

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO υποστηρίζει την ανάπτυξη των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων (όπως η επιχειρηματικότητα, η ικανότητα λειτουργίας στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ, η αυτο-απασχόληση) με καινοτόμο τρόπο: η πρωτοποριακή μέθοδος του έργου MICRO στηρίζεται σε μεθόδους προσέγγισης βασης- κορυφής και της προκύπτουσας ζήτησης, ενώ παράλληλα εδραιώνει την τεχνογνωσία και εμπειρία των ωφελούμενων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Η πρωτοποριακή μέθοδος βασίζεται, επίσης, στην διεύρυνση της προσέγγισης για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, μετατρέποντας το έργο MICRO σε μια ανοικτή πλατφόρμα, όχι μόνο για την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και για την δικτύωση, την διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και αντιστοιχίσεων εντός της ΕΕ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας στοχευμένων στην εργασία λύσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίες προσεγγίζουν -εάν δεν είναι ήδη ενσωματωμένες- την αγορά εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επαγγελματικής βάσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων (για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ήδη υφιστάμενων βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθούν της ενιαίας αγοράς ΕΕ και των διασυνοριακών συναλλαγών), καθώς και στο πλαίσιο των δυνητικών και εν δυναμει μικρο επιχειρήσεων βιοτεχνικού τύπου και νεων επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΡΓΟ MICRO υποστηρίζει την ένταξη ψηφιακών λύσεων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την επικύρωση, καθώς επίσης, με την ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων τα οποία θα επιτρέψουν στα αποτελέσματα του έργου να είναι άμεσα διαθέσιμα πέρα από την σφαίρα της εταιρικής σχέσης και σε άλλες οντότητες και χώρες της ΕΕ, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές.

More