ВЕСТИ

MICRO
МИКРО КОНСОРТИУМ ВО БРИСЕЛ ЗА ПОЧЕТНИОТ СОСТАНОК НА МИКРО ПРОЕКТОТ
2016-11-23

Микро Конзорциум во Брисел за одпочнување на МИКРО Проектот (Зголемување на Конкурентноста на Микропретпријатија во Рурални Подрачја) во Брисел, на 21ви и 22ри Ноември 2016. Проектот е ко-финансиран од Erasmus+ Програма на Европска Комисија. МИКРО зближува искусни партнери од 6 земји (Белгија, Грција, Ирска, Италија, Македонија и Шпанија) координирани од Irish Rural Link (IRL), Maynooth, IE; IDP European Consultants, IT; Internet Web Solutions, ES; IHF asbl, BE; ИРЗ Институт за Развој на Заедницата, МК; Brainstorming, EL. На почетниот состанок во Брисел, партнерите се договорија на роковите и имплементацијата на проектните активности, го поставија распоредот на активности и се договорија на следните чекори во имплементацијата. Идејата позади МИКРО е да се одржи растот и конкурентноста на рурални микропретпријатија со развивање практични ресурси за обука и посветен Отворен Образовен Ресурс.

1 2 3