ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ MICROΗ ιδέα πίσω από MICRO είναι η ανάπτυξη των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ανοικτό και ευρέως διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό προσφέροντας στον χρήστη ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές) που απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) και βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές παρέχοντάς τους την δυνατότητα να ενισχύσουν τις πιθανότητες ανάπτυξης και πρόσβασης στην ενιαία αγορά και στις ευκαιρίες της ΕΕ, ώστε τελικά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ιδέα είναι η προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές μέσω της μόχλευσης των υποχρησιμοποιούμενων ευκαιριών που παρουσιάζονται στην ΕΕ, καθώς και η προώθηση της συμμετοχής των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ.

MICRO προωθεί την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της (τυπικής και μη τυπικής) εκπαίδευσης με τη χρήση ανοικτών και καινοτόμων λύσεων κατάρτισης που έχουν αντίκτυπο στις μεθόδους εργασίας. Το MICRO περιλαμβάνει μια πολύγλωσση πλατφόρμα τύπου OER που θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό μέσο για τη διευκόλυνση υιοθέτησης εκπαιδευτικών λύσεων τύπου MICRO σε διάφορες χώρες και τομείς της ΕΕ.

MICRO ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας στοχευμένων στην εργασία λύσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, οι οποίες προσεγγίζουν -εάν δεν είναι ήδη ενσωματωμένες- την αγορά εργασίας και μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο επαγγελματικής βάσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων (για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ήδη υφιστάμενων βιοτεχνικού τύπου επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να επωφεληθούν της ενιαίας αγοράς ΕΕ και των διασυνοριακών συναλλαγών), καθώς και στο πλαίσιο των δυνητικών και εν δυναμει μικρο επιχειρήσεων βιοτεχνικού τύπου και νεων επιχειρηματιών σε αγροτικές περιοχές

MICRO υποστηρίζει την ένταξη ψηφιακών λύσεων και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη μάθηση, τη διδασκαλία και την εκπαίδευση με τη δημιουργία, την εφαρμογή και την επικύρωση, καθώς επίσης, με την ανάπτυξη σε πλήρη κλίμακα των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων τα οποία θα επιτρέψουν στα αποτελέσματα του έργου να είναι άμεσα διαθέσιμα πέρα από την σφαίρα της εταιρικής σχέσης και σε άλλες οντότητες και χώρες της ΕΕ, ιδίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές.

Explore our courses

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σε Επιχειρησιακό σχεδιασμό/κοστολόγηση, οργανωτικές δεξιότητες για πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές.

   +

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχές.

   +

Marketing/promotion

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας στο μάρκετινγκ, την προώθηση των προϊόντων και το ηλεκτρονικό εμπόριο των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρό-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχες.

   +

Pathways to market

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για τρόπους χαρτογράφησης της αγοράς και αναγνώρισης των αναγκών των πελατών για τα προϊόντα των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχές.

   +ICT literacy skills

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σε δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές

   +

Financial management

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρό- επιχειρήσεων).

   +

Access to non-grant finance

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σχετικά με την πρόσβαση σε άλλους χρηματοοικονομικούς πόρους για πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές.

   +

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις της ΕΕ που αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρό-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές .

   + EU Single Market

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΕ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας σε ευκαιρίες Ενιαίας Αγοράς ΕΕ για πολύ μικρές επιχειρήσεις (μικρο-επιχειρήσεις) σε αγροτικές περιοχές.

   +

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΕ

Ανακαλύψτε τα μαθήματά μας για τα εργαλεία και τους πόρους της ΕΕ για την ενίσχυση και ανάπτυξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων (μικρο-επιχειρήσεων) σε αγροτικές περιοχες..

   +