Микро решенија за обуки

ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 1: Приватни извори на финансии за микро-претпријатија

Се разбира на Приватни извори на финансии за микро-претпријатија
Во овој модул, ќе учиме за не-грантовско финансирање, и најрелевантни финансиски институции за не-грантовско финансирање на микро-претпријатијата
На крајот на овој модул Вие ќе знаете: - Кои финансиски институции се релевантни за микро-претпријатијата - Кои се најчестите начини на финансирање на микро-претпријатијата

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 2: Основи на “профитабилен проект”

Се разбира на Основи на “профитабилен проект”
Во оваа тема, ќе учиме за не-грантово финансирање на микро-претпријатија, поврзани со бизнис планирањете и менаџирањето на периодот на повраток на инвестицијата
На крајот на оваа тема ќе знаете: - Како да направите добар“профитабилен проект” - Која е улогата на финансискиот план и бизнис планот - Како да го менаџирате периодот за враќање на заемот

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 3: Обврзнички инструменти

Се разбира на Обврзнички инструменти
Во оваа тема ќе научиме за обврзничките инструменти на банките и условите на банковните заеми (рок на отплата, каматна стапка, отплаќања)
На крајот на оваа тема вие ќе знаете: - Кои типови на заеми кои се релевантни за микро-претпријатијата - Какви се условите на заемите од комерцијалните банки (рок на отплата, каматна стапка, отплаќање)

Click to read


ПРИСТАП ДО НЕ-ГРАНТОВИ ФИНАНСИИ

Unit 4: Заедничко финансирање

Се разбира на Заедничко финансирање
Во оваа тема, ќе научиме за заедничкото финансирање, што е тоа и како да му пристапиме, и какви видови на заедничко финансирање постојат.
На крајот на оваа тема вие ќе знаете: - Што е заедничко финансирање - Кои се типови на заедничкото финансирање постојат

Click to read