Микро решенија за обуки

ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 1: Идентификација на клиенти

Се разбира на Идентификација на клиенти
Во овој дел ќе учиме како да ги идентификуваме потенцијалните клиенти, задоволување на нивните потреби, и подобрување на продажбата
На крајот на овој модул: - Ќе можете да ги идентификувате идентификувате клиентите за подобрување на продажбата - Ќе знаете како да се фокусирате на вашите најважни клиенти

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 2: Идентификација на Пазарот

Се разбира на Идентификација на Пазарот
Во овој дел, ние ќе учиме како да го идентификуваш твојот пазар, со цел да ја подобриш продажбата
На крај на овој Модул ќе бидете во можност: - Да ги идентификувате соодветните пазари за подобрување на продажбата - Да ги утврдите Вашите целни пазари, Вашите противници и Вашите потенцијални бариери за подобро разбирање на Вашите клиенти

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 3: Онлајн Продажни Канали за Рурални Микро Претпријатија

Се разбира на Онлајн Продажни Канали за Рурални Микро Претпријатија
Во овој дел, ние ќе учиме како да ги идентификуваме соодветните канали за продажба за руралните претпријатија, и како да ги искористиме на најдобар можен начин.
На крај на овој Модул: - Ќе можете да ги идентификувате соодветните канали за продажба за рурални претпријатија, и да извлечете најмногу од нив - Ќе ги знаете предностите на секој канал за продажба поединечно

Click to read


ПАТИШТА КОН ПАЗАРОТ

Unit 4: Услуги после продажба

Се разбира на Услуги после продажба
Во овој дел, ти ќе можеш да ги научиш техниките за услуги после продажба, и како да се стекне лојалност од клиентите.
На крајот од овој модул ќе можете: - Да ја идентификувате и истражите потребата од продажни услуги - Да гбдете свесни за стратегиите и техниките што се користат во пост-продажни услуги - Да изградите лојалност од клиентите - Да се соочите со предизвиците во продажните услуги

Click to read