Микро решенија за обуки

ИКТ ВЕШТИНИ

ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 1: Онлајн писменост за Микро- претпријатија

Се разбира на Онлајн писменост за Микро- претпријатија
Овој дел во кратки црти ќе покаже какво основно онлајн знење и вештини би требао да има едно микро- претпријатие
На крајот од овој модул ќе бидете способни да: - Објасните што е ИКТ и Веб 2.0. - Значењето на основни Интернет алатки – корисни за рурално- претприемништво. - Видите можности од веб за рурално претприемништво.

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 2: Знаковен јазик ИКТ софтвер

Се разбира на Знаковен јазик ИКТ софтвер
Во овој дел, ќе погледнеме некои ИКТ софтвери специфични за рурални бизниси како овозможувачки алати за зајакнување на руралниот развој и други интереси на микро- претприемништвата
На крајот од овој модул ќе можете да: - Имате пристап до широка листа на софтвери - Ги знаете предностите на секој софтвер за вашиот бизнис ЗАБЕЛЕШКА: секој производ е со хиперврска т.е. Кликнете овде (подвлечено со црвено и те носи дирекно на сајтот ако си онлајн

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 3: Онлајн Алатки за фармери

Се разбира на Онлајн Алатки за фармери
Оваа тема е вовед до алатките што се достапни на фармерите за менаџирање на стадо/ грант апликации итн.
На крај на овој Модул ќе можете да: - Се регистрирате и логирате на Agfood.ie - Знаете кои услуги се достапни онлајн за фармерите - Бидете свесни за придобивките од употребата на онлајн услуга

Click to read


ИКТ ВЕШТИНИ

Unit 4: Креирање на Вебсајт и Социјални Мрежи

Се разбира на Креирање на Вебсајт и Социјални Мрежи
Во овој дел, ќе погледнеме неколку типови за двете креирање на вебсајт и социјални мрежи.
На крај од овој Модул ќе можете да: - Ги идентификувате клучните елементи за изработка на вебсајт - Знаете кои се најдобрите стратегии за социјално воспоставување на деловни контакти

Click to read