Микро решенија за обуки

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 1: Мрежи како алатка за градење на капацитети

Се разбира на Мрежи како алатка за градење на капацитети
Овој дел покажува како учеството во мрежи може да помогне во изградбата на капацитетите на микро-претпријатијата
На крајот од овој модул ќе знаете: - "Што е мрежа" - "Што е капацитет" - "Како да ги искористите своите мрежи" Можете ли да го проверите своето знаење?

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 2:Алатки за градење на мрежи

Се разбира на Алатки за градење на мрежи
Овој дел има за цел да обезбеди основен прирачник за рурални микро-претпријатија кои сакаат да воспостават мрежа

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 3: Стратегии за соработка со претпријатија

Се разбира на Стратегии за соработка со претпријатија
Овој дел има за цел да ги нагласи стратегиите кои руралните микро-претпријатија можат да ги користат за здружување и соработка.
На крајот од овој модул ќе знаете: - Како да соработувате како микро-претпријатие - Кои се придобивките од соработката - Различни модели на задруги - Како мрежите можат да ја олеснат соработката

Click to read


ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ВО РУРАЛНИ МИКРО-ПРЕТПРИЈАТИЈА

Unit 4: Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија

Се разбира на Лидерство и тимска работа при работа со микро претпријатија
Овој дел истражува која улога ги подобрува капацитетите и вештините на претприемачите од руралните микро- претпријатија
На крајот од овој модул ќе знаеш: - “Кои вештини ги зајакнуваат капацитетите” - “Какви вештини треба да вежба претприемачот од рурално микро претпријатие” - “Како да ги користите вашите мрежи” - Како можеш да го провериш твоето знаење?

Click to read