Микро решенија за обуки

АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 1: Малите Деловни Активности на ЕУ

Се разбира на Малите Деловни Активности на ЕУ
Темата цели да опише како малите бизнис акти на ЕУ ги поддржуваат микро-претпријатијата низ Европа
На крајот на овој модул ќе можете да: - Знаете што е Мал Бизнис Акт на ЕУ и како тој ги поддржува микро и малите бизниси - Се запознаете со “најпрво мисли од мало” принципот и зошто е релевантен за микро и малите бизниси

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 2: Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија I

Се разбира на Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија I
Оваа тема има за цел да го зголеми разбирањето на изворите и финансиските можности достапни за поддршка на микро-претпријатијата за проширување на интернационални пазари
На крајот на овој модул ќе можете да: - Ги идентификувате и искористите можностите за финансирање кои би можеле да го поддржат понатамошниот раст на микро-претпријатијата - Барате и добивате информации за странските пазари и можности за проширување на трети земји

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 3: Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија II

Се разбира на Извори и ресурси за поддршка на микро-претпријатија II
Оваа тема цели кон зголемување на разбирањето на ресурсите и финансиските можности достапни за поддршка на микро-претпријатијата за проширување на интернационалните пазари
На крајот на модулот ќе можете да: - Идентификувате и искористите можности за финансирање кои би можеле да го поддржат понатамошното проширување на микро-претпријатијата - Управувате и употребувате различни алатки што ги нуди ЕУ за поддршка на микро-претпријатијата

Click to read


АЛАТКИ НА НИВО НА ЕУ И РЕСУРСИ

Unit 4: Реални животни примери на извонреднос

Се разбира на Реални животни примери на извонредност
Оваа тема има за цел да обезбеди најдобра пракса за раст на микро-претпријатијата преку користење на ЕУ алатки и ресурси
На крај на модулот ќе можете да: - Бидете инспирирани - Се запознаете со примери од реалниот живот на микро-претпријатија кои пораснаа преку употреба на алатки на ЕУ - Дизајнирате и имплементирате стратегија за одржлив развој на вашето микро претпријатие

Click to read