Микро решенија за обуки

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 1: Основи на готовински тек

Се разбира на Основи на готовински тек
Делот обезбедува вовед во управување со готовински текови, особено во агробизнисот
На крајот од овој модул ќе можете да: - Управувате со готовинскиот тек - Идентификувате готовина за агро-бизнис - Направите вежба во протокот на готовина во бизнисот

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 2: Работа со банки

Се разбира на Работа со банки
Во оваа единица ќе научиме како да работиме со финансиски институции со цел да се развие микро-претпријатие
На крајот од овој модул ќе можете да: - Правилно користете финансиски алатки што ги обезбедуваат банките - Преговарате за подобри услови на договорот - Постигнете директна услуга

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 3:Намалување на трошоци

Се разбира на Намалување на трошоци
Единицата обезбедува вовед во дефинициите и основните техники на намалување на трошоците
На крајот од овој модул: - Ќе ги знаете дефинициите за намалување на трошоците и контрола на трошоците и нивните разлики - Ќе бидете во можност да ги примените основните техники за намалување на трошоците - Ќе бидете свесни за неконвенционални пристапи

Click to read


ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Unit 4: Буџетирање

Се разбира на Буџетирање
Делот обезбедува Вовед во целите, карактеристиките и принципите на буџетирање, како и основните концепти и техники на анализа на трошоците
На крајот од овој модул ќе знаете за: - Целите, карактеристиките и принципите на буџетирање - Основните концепти на анализа на трошоците - Основни техники за анализа на трошоците

Click to read